ΣΔΙΤ-:-Από-το-ανάθεμα-στην-προτροπή-για-να-καλυφθούν-τα-μεγάλα-χρηματοδοτικά-κενά

ΣΔΙΤ : Από το ανάθεμα στην προτροπή για να καλυφθούν τα μεγάλα χρηματοδοτικά κενά

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης (οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης) κατέληξαν στην κοινή, όσο και αυτονόητη, διαπίστωση ότι οι διατιθέμενοι από το ΕΣΠΑ πόροι ύψους 800 εκ. € δεν επαρκούν ώστε να χρηματοδοτηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις των δήμων όλης της χώρας που ανέρχονται σε 1,6 δις ευρώ…

Για το λόγο αυτό, πρότειναν σύμφωνα με δημοσιεύματα να υπάρξει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω ΣΔΙΤ, συμπράξεις μεταξύ όμορων δήμων και υλοποίηση σχεδιασμών με μικρότερα κόστη καθώς έχουν παρατηρηθεί αποκλίσεις. Με αφορμή τα παραπάνω ο Γιάννης Σγουρός προχώρησε στην παρακάτω δήλωση :

«Μετά από δύο και πλέον χρόνια η Κυβέρνηση κατάλαβε ότι οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα ως χρηματοδοτικού μοντέλου για τα έργα διαχείρισης των απορριμμάτων –  όπως έγινε και στην Αττική – προέκυψε από ανάγκη και όχι από επιλογή. Δει δη χρημάτων κύριοι!

Σήμερα λοιπόν που βλέπουν εμφανώς το αδιέξοδο να προδιαγράφεται μπροστά τους, έρχονται ακριβώς στα λόγια μας. Ελλείψει πόρων προκρίνουν και τα ΣΔΙΤ. Αυτά, που όταν τα υλοποιούσαμε εμείς, μας λέγανε ότι εξυπηρετούμε εργολαβικά συμφέροντα. Έστω και έτσι είναι μια έμμεση παραδοχή συγγνώμης…

Όμως για ποιον τα λένε όλα αυτά τα στελέχη της κυβέρνησης; Για ποιον χτυπάει η καμπάνα; Είναι προφανές ότι τα λένε στη νύφη για να τα ακούει η πεθερά.

Απευθύνονται εμμέσως στη μοναδική Περιφέρεια της χώρας, που για μία ιδεοληψία ακύρωσε την πρόοδο που είχε σημειωθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Απευθύνονται στη μοναδική Περιφέρεια της χώρας που έχασε 200 εκ. € εν μια νυκτί από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Απευθύνονται στη μοναδική Περιφέρεια που ακόμη και σήμερα, που υποτίθεται έχει εγκρίνει σχεδιασμό, στην ουσία δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο και πλάνο για το αύριο, παρά μόνο υπερκοστολογημένα έργα που δεν θα καλύψουν ούτε το 30 {e17a9b61b549120beb46f5cbc80195929c5eb32cd62721f0957c37b13b33fb97} των αναγκών.

Η καμπάνα λοιπόν χτυπάει για την Αττική που οδεύει σε αδιέξοδο. Ακούει κανείς;».