Αλήθειες-και-ψέματα-για-τα-αντιπλημμυρικά-έργα-στην-Περιφέρεια-Αττικής

Αλήθειες και ψέματα για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Αττικής

Μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τις πλημμύρες στην πολύπαθη Μάνδρα Αττικής και επειδή κατά τη διάρκεια της περασμένης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου «συνελήφθη» εκ νέου Αντιπεριφερειάρχης και μάλιστα σε θέματα έργων, της παράταξης της Ρ. Δούρου, να επαναλαμβάνει όσα ψευδώς υποστήριξε παλαιότερα η ίδια η περιφερειάρχης ότι δήθεν παρέλαβε γυμνή από αντιπλημμυρικά έργα την Περιφέρεια Αττικής  υπενθυμίζουμε ότι :

  • Το διάστημα 2003-2010 επί Νομαρχίας Αθηνών, στους δήμους ευθύνης της Νομαρχίας Αθηνών (η Μάνδρα ανήκε στην Νομ. Δυτικής Αττικής) υλοποιήθηκαν 76 αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 246 εκ. €.
  • Το διάστημα 2011-2014, κατά την πρώτη θητεία της αιρετής Περιφέρειας Αττικής, μετά τη συνένωση δηλαδή των τεσσάρων νομαρχιών και της υπερνομαρχίας, εντάχθηκαν, δημοπρατήθηκαν, υλοποιήθηκαν πάνω από 170 έργα και μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού άνω των 400 εκ. € από κάθε πηγή χρηματοδότησης (ίδιοι, πόροι, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ).
  • Τον Απρίλιο του 2014 συντάχθηκε μελέτη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με προτεραιότητες όλων των αντιπλημμυρικών έργων  της Αττικής, προκειμένου να χαραχθεί μία ενιαία πολιτική στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής. Αυτή παραδόθηκε στην νέα ηγεσία μόλις ανέλαβε.
  • Παράλληλα η κα Δούρου παρέλαβε από εμάς και μετά από συνετή και νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση, αποθεματικό ύψους 350 εκ. € και όχι έναν πτωχευμένο Οργανισμό, για να μπορεί να ασκεί με επάρκεια τις αρμοδιότητές της.

Ειδικά και σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μάνδρας υπενθυμίζεται ότι η κα Δούρου βρήκε ώριμη μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής (ρέμα Σούρες), που παρελήφθη  με τη με αρ. 2133/22-10-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει το σπουδαίο αντιπλημμυρικό έργο στον γειτονικό χείμαρρο «Σαρανταπόταμο».

Άρα ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι η Περιφέρεια Αττικής ήταν δήθεν γυμνή από αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες είναι ψευδής.

Επισημαίνεται ότι το 2015 εκπονήθηκε μελέτη που ανέθεσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, υπό τον τίτλο «Ιεράρχηση Αναγκών και Προτεραιοποίηση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής» στην οποία αναγνωρίστηκε το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή της Μάνδρας ως ώριμο και κατατάχθηκε στα έργα Α΄ προτεραιότητας, καθώς συσχετιζόταν όπως ανέφερε η μελέτη με έντονα Πλημμυρικά Φαινόμενα εντός του αστικού ιστού της πόλης του Δ. Μάνδρας – Ειδυλλίας.