«Χαστούκι»-από-την-ΑΕΠΠ-στην-Περιφέρεια-Αττικής-–-Παράνομος-κρίθηκε-ο-περιοριστικός-όρος-για-τα-40-χλμ-από-την-πλατεία-Συντάγματος

«Χαστούκι» από την ΑΕΠΠ στην Περιφέρεια Αττικής – Παράνομος κρίθηκε ο περιοριστικός όρος για τα 40 χλμ από την πλατεία Συντάγματος

– Έκθετη η Ρένα Δούρου που δεν απέσυρε την προκήρυξη παρά τις καταγγελίες

– Γ. Σγουρός : Ή ευνοούνται συγκεκριμένα συμφέροντα ή πρόκειται περί πρωτοφανούς ανικανότητας

“Χαστούκι” από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών στην Περιφέρεια Αττικής, αφού κρίθηκε παράνομος ο πρωτοφανής όρος που είχε τεθεί στη διακήρυξη για τη συντήρηση του οδικού δικτύου υπό τον τίτλο «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 15 εκ. €.

Ειδικότερα η ΑΕΠΠ έκρινε ότι ο όρος που είχε τεθεί επί ποινή αποκλεισμού που προέβλεπε ότι το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος έπρεπε να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλ. σε ευθεία γραμμή από την Αθήνα (πλ. Συντάγματος) είναι παράνομος καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της αρχής «Η συγκεκριμενοποίηση της χιλιομετρικής απόστασης δεν προέκυψε από καμία τεχνική αναγκαιότητα του υπό προκήρυξη έργου, προδήλως δε παρίσταται μη αναλογικός και κείμενος σαφώς εκτός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της αναθέτουσας αρχής να ορίζει κριτήρια επιλογής υπαγορευόμενα από την αρχή της ίσης μεταχείρισης».

Τον φωτογραφικό όρο του συγκεκριμένου διαγωνισμού που είναι το μεγαλύτερο έργο συντήρησης οδοποιίας που έχει δημοπρατήσει στην πενταετή θητεία της η διοίκηση της Ρένας Δούρου και προάγγελος διαγωνισμών συνολικού ύψους 88 εκ. € είχε καταδείξει πρώτη η Παράταξη Αττική ζητώντας την απόσυρση της διακήρυξης και την παραίτηση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη επί των Οικονομικών.

Συγκεκριμένα είχε καταγγελθεί ότι πρόκειται για πρωτοφανή και καινοφανή όρο, που δεν έχει τεθεί ποτέ ξανά σε κανέναν διαγωνισμό από τους δεκάδες που εκτελούνται για τη συντήρηση της οδοποιίας στην Αττική,  που σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους επί ποινή αποκλεισμού όρους περιορίζει τον ανταγωνισμό, κατά ευθεία καταστρατήγηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών Οδηγιών.

Σε σχετικές καταγγελίες για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε προχωρήσει και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Έργων που δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του την απόφαση.

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είναι έκθετη πολιτικά και ηθικά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την επιμονή σε όρους που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταστρατηγούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Δύο τινά συμβαίνουν. Ή εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα ή πρόκειται περί αδιαμφισβήτητης ανικανότητας. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση η διοίκηση της Περιφέρειας πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Το είπα και το ξαναλέω. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει παιχνίδια με το δημόσιο χρήμα».

*Ολόκληρη την απόφαση της ΑΕΠΠ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  www.sate.gr/nea/2018AEPP-1090.pdf