Εθισμένη-στο-ψέμα-η-Δούρου-–-Ιδού-η-ώριμη-μελέτη-που-λέει-πως-δεν-παρέλαβε-το-2014-για-το-αντιπλημμυρικό-στη-Μάνδρα

Εθισμένη στο ψέμα η Δούρου – Ιδού η ώριμη μελέτη που λέει πως δεν παρέλαβε το 2014 για το αντιπλημμυρικό στη Μάνδρα

Σε χθεσινό της μονόλογο στην κρατική τηλεόραση η κα Δούρου προκάλεσε για ακόμη μια φορά τη νοημοσύνη των πολιτών αναφορικά με το αντιπλημμυρικό έργο στη Μάνδρα, ισχυριζόμενη ότι δεν παρέλαβε καμία μελέτη για την κατασκευή του. Κάλεσε μάλιστα τον οποιονδήποτε να της δείξει τη μελέτη που παρέλαβε.

Επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και επειδή η κα Δούρου – που έμεινε αξέχαστη στην κοινή γνώμη ως η πρώτη περιφερειάρχης που μήνυσε τον εαυτό της –  είναι εθισμένη στο ψέμα, της παραθέτουμε και επισυνάπτουμε για ακόμη μία φορά, όλα τα επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι παρέλαβε ώριμη μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για το έργο, έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Το γιατί η δημοπράτηση του έργου έγινε τέσσερα (4) χρόνια μετά και για το εάν φταίει η στραβή που έτυχε στην βάρδια της, η κλιματική αλλαγή, τα pay roll των επιχειρηματικών συμφερόντων ή ο δασάρχης Αιγάλεω όπως κατά καιρούς ισχυριζόταν, αυτό ας το διερευνήσει η δικαιοσύνη που έχει επιληφθεί της υπόθεσης.

Το ιστορικό που διαψεύδει την κα Δούρου

  • Με τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των αντιπλημμυρικών στην Περιφέρεια Αττικής στις 22-10-2011 (επί θητείας Γ. Σγουρού).
  • Με την υπ. αριθ. 884/13-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (επί θητείας Γ. Σγουρού) ανατίθεται η εκπόνηση μελέτης της εκτροπής του χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και Διευθέτησης χείμαρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου προϋπολογισμού 588.327,45€.
  • Με τη υπ. αριθμ.Φ11/5091/13/02-07-2014 Απόφαση (επί θητείας Γ. Σγουρού) γίνεται η έκδοση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
  • Στις 1-9-2014 η κα Δούρου αναλαμβάνει ως Περιφερειάρχης Αττικής.
  • Η μελέτη παραδίνεται στην κα Δούρου έτοιμη, ώριμη προς υλοποίηση ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και συγκεκριμένα παραλαμβάνεται με τη με αρ. 2133/22-10-2014 (ΑΔΑ: Ω82Π7Λ7-8ΨΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την απόφαση αυτή εγκρίνονται συνολικά: η Τοπογραφική Μελέτη, η Κτηματολογική Μελέτη, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη, η Μελέτη Οριοθέτησης, τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Ανάλυση Κόστους Οφέλους και τα Σχέδια και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.
  • Αν και η μελέτη παραλήφθηκε το 2014 το έργο δημοπρατήθηκε το 2018.

* Επισυνάπτεται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2133/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ