Μια αξέχαστη συνάντηση Φέρεντς Πούσκας δεκαετία 90′